کاشت دندان

کاشت دندان

کاشت دندان (ایمپلنت) گزینه ی موثر برای افرادی می باشد که دندان های از دست رفته دارند. کاشتدندان (ایمپلنت) شامل استفاده از یک فلز (ریشه) می باشد که به آن، دندان جایگزینی متصل می شود.این ریشه با استفاده از جراحی در استخوان فک بیمار گذاشته می شود. موارد برای کاشت دندان(ایمپلنت) که شامل افرادی با استخوان کامل در فک شان می باشد تا از ایمپلنت محافظت کند، افرادی کهدارای لثه ی سالم و افراد غیر سیگاری می باشند. اگرچه که کاشت دندان (ایمپلنت) میزان موفقیت بالاییرا دارد، هنوز خطرهای بالقوه ای که مرتبط با این روش باشد وجود دارد.

میزان سفیدی دندان در ایمپلنت

میزان سفیدی دندان هایتان را به گونه ای تنظیم کنید که رنگ دندان های اطراف ایمپلنت شما با رنگ ایمپلنت هماهنگ باشد، (در صورتی که نمی­خواهید ایمپلنت خود را با مواد دندانپزشکی جدیدی بپوشانید) این کار به طرز موثری رنگ ایمپلنت را با رنگ سایر دندان هایی که در لبخند شما دیده مسشود، تریکب می­کند.

توصیه ها و هشدارهای نصب ایمپلنت دندان

قبل از هرگونه تصمیمی برای سفید کردن دندان هایتان، در مورد اینکه سفید کردن دندان های طبیعیتان چگونه قسمت کار شده­ی دندان­های شما را تحت تاثیر قرار خواهد داد به خوبی فکر کنید، و قبل از اینکه کار دندانپزشکی جدیدی جهت هماهنگ سازی رنگ دندان های فعلیتاندریافت کنید، از

28 Jan 2018