خدمات دندانپزشکی

کلینیک دندانپزشکی یاس در تهران و با متد های روز اروپا , پزشکان حاذق ایرانی کلیه خدمات دندانپزشکی را به شما ارائه میدهد. این کلینیک با اکثر بیمه نامه های معتبر ایرانی طرف قررارداد است و خدماتی را که بیمه ها پوشش میدهند را با بیمه نامه میتوانید دریافت نمایید.

آموزش اقدام پژوهشی   - فرهنگیان   - مرکز معلمان ایلام