هزینه و قیمت ایمپلنت دندان

قیمت ایمپلنت دندان

قیمت کاشت دندان - ایمپلنت  : کاشت دندان (ایمپلنت) یک روش دائمی و جذاب و البته با قیمت به مراتب بیشتر برای جایگزین کردن دندان های از دست رفته می باشد.برخلاف روش های دیگر، کاشت دندان (ایمپلنت دندان) معمولاً مادام العمر می باشد و طبیعی به نظر می رسد وحس می شود. معمولاً قیمت کاشت دندان (ایمپلنت) یک فرایند بدون دردسر می باشد، ولی به خاطر اینکهاین روش وابسته به جراحی می باشد ممکن است که شما با برخی از مشکلات مواجه شوید. اگر شما به کاشت دندان (ایمپلنت) فکر می کنید، شما باید با این فرایند و برخی از مشکلات رایج آشنا شوید.

سایر مشکلات  و قیمت کاشت دندان یا ایمپلنت

کاشت دندان (ایمپلنت) نیازمند یک روش وابسته به جراحی می باشد، که به این معنی است که ممکن است قیمت بالاتری را بپردازید و مشکلات و عوارضی وجود داشته باشد. مطابق با مرکز علوم پزشکی میو کلینیک، رایج ترین مشکلاتکه شامل عفونت در نواحی ایمپلنت دندان و آسیب رساندن به اعصاب می باشد که می تواند منجر بهکرخ شدگی، درد و سوزش مداوم در چانه، لب ها، یا لثه شود. همچنین این جراحی می تواند به طور بالقوهبه نواحی پیرامون ایمپلنت آسیب برساند، از قبیل دندان های مجاور یا رگ های خونی. اگر شما کاشتدندان (ایمپلنت) را در فک بالایی یتان انجام دهید، شما ممکن است که دچار مشکلات سینوس شوید کهاگر ایمپلنت از حفره ی سینوس بیرون آمده باشد، می تواند اتفاق بیافتد. اگر شما مشکلات قلبی یا شرایطپزشکی خاص دیگر را دارید، شما قبل از آنکه کاشت دندان (ایمپلنت تان) را انجام دهید باید ازآنتی بیوتیک ها استفاده کنید تا از بروز عوارض هایی، از قبیل عفونت جلوگیری کنید.

ایمپلنت اقساطی

در این مرکز خدمات ایمپلنت اقساطی با شرایط توافقی بین پزشک و کلینیک ارائه میشود . اگر شما هم نیازمند انجام ایمپلنت فوری هستید ولی در حاضر امکان پرداخت یکجای هزینه ایمپلنت را ندارید میتوانید بصورت حضوری به محل کلینیک مراجعه کنید و بعد از مشاهده دندانهایتان توسط پزشک , مشخص شدن هزینه های کلی , نوع ایمپلنتهای مورد نیازتان و دریافت مشاوره با پزشکان و امور مالی کلینیک یاس در مورد نحوه پرداخت اقساطی به توافق برسید.

نحوه پرداخت اقساطی هزینه ها

در نظر داشته باشید که برای دریافت خدمات ایمپلنت اقساطی بیمار باید حداقل نیمی از هزینه کلی درمانش را ابتدا پرداخت کند و 50 درصد هزینه را با توافق بصورت اقساطی در مدت 3 تا 6 ماه در چند قسط پرداخت نماید.

28 Jan 2018